Om SVFF

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening er en frivillig studentforening på Samfunnsvitenskapelig fakultet på Blindern. Vi jobber for å gi studentene på fakultetet — og studentene generelt — noe å gjøre når de er lei av å sitte på lesesalen og pugge pensum, samt å fremme det sosiale miljøet på tvers av instituttene ved SV-fakultetet. Hovedvekten av arbeidet vårt ligger i den daglige driften av studentkjelleren U1 i Eilert Sundts hus.

Foreningen drives i sin helhet av studenter, og er derfor godt rustet til å ivareta studentenes interesser. Organisasjonen består av et styre på 25 personer, rundt 170 funksjonærer og et varierende antall betalende medlemmer. Den daglige driften ivaretas av funksjonærene under ledelse av styret.

Mesteparten av arbeidet konsentrerer seg rundt de faste arrangementene våre, nemlig fredagspub og café (mandag – fredag), som er åpne hele semesteret. I tillegg arrangerer vi jevnlig konserter, debatter og quizer. Under Fadderukene har vi tradisjon med å arrangere større konserter og fester i foajéen i Eilert Sundts hus.

Medlemskap i foreningen får man, som student, første gang man betaler seg inn på et av våre faste arrangementer hvert semester, og medlemskapet innebærer gratis inngang resten av semesteret (ikke på konserter og utleiearrangementer) og stemmerett ved generalforsamlingen gjeldende semester. Studenter ved andre fakulteter har selvfølgelig også mulighet til å bli medlem av foreningen.

SVFF samarbeider med en rekke studentforeninger ved Universitetet i Oslo. Vi er en del av paraplyorganisasjonen Cosa Nostra sammen med Cybernetisk selskap, Det Norske Studentersamfunn, Realistforeningen, Filologisk forening, Juristforeningen, Kjellerutvalget (ved UV-fakultetet) og Medicinerforeningen og Amatøren.