Leie U1?

utleie@svff.no.

Er din studentforening på jakt etter et lokale til deres arrangement? SVFF leier ut sine lokaler i kjelleren på SV-fakultetet til alle studentforeninger.

Lokalet kan leies både på dagtid og kveldstid, med eller uten alkoholservering.

OM Å LEIE U1

Når kan du leie U1?
U1 står disponibelt til utleie i de tidsrommene lokalet ikke blir benyttet til SVFF sine egne arrangementer. I praksis betyr dette vanligvis på kveldstid mandag til onsdag, samt helger. Av og til har SVFF arrangementer, slik som konserter og debatter, andre kvelder enn torsdag og fredag, så ikke fastsett en dato før du har sjekket om det er ledig.

Hva kan du arrangere på U1?
Du kan leie U1 for å arrangere fester, debatter, filmvisning, konserter og foredrag. Hvis du vil ha alkoholservering på ditt arrangement, kan ikke skjenkingen begynne før klokken 17:00 i henhold til regler fra fakultetsadministrasjonen.

Hvem jobber på arrangementene?
SVFF stiller krav om at minst 2 personer godkjent av SVFF jobber bak baren. Godkjent personale formidles av Studentenes Personalforening (SPF) og leies gjennom SVFF. En viss andel av barpersonalet kan du stille med selv hvis de kan bar eller har vært/er barfunkere på U1. Barkeeper må likevel alltid leies, og det er opp til styret hvorvidt en person er godkjent. Hvor mange personer det må være på jobb er avhengig av arrangementet, på større fester må det være mist halvparten av våre egne for å sikre at vi oppfyller universitetets krav og kravene vi må oppfylle med tanke på skjenkebevillingen.

I tillegg til barpersonalet, kreves det ved alkoholservering minst 3 edru vakter som passer på at ingen tar med seg alkohol ut, og at alle oppfører seg ordentlig. Dette kan være personer fra din forening, eller du kan leie inn personale fra SPF til dette også. Utover dette tilpasser vi antall personale og vakter etter arrangementets størrelse og type.

DJ kan leies. Hvis det er ønske om en musikkstil, bør dette avklares i god tid, slik at DJ kan forberede seg.

Hva slags utstyr kan SVFF bistå med?
SVFF har mikrofoner og projektor.
NB! Leietaker må selv stille med laptop ved bruk av projektor.

Ved større konserter må leietaker selv skaffe dette, og vi anbefaler da å kontakte RF-regi som kan formidle den type utstyr.
Liste over SVFFs tekniske utstyr finner du her.

Hva koster det?
Selve lånet av lokalet koster i utgangspunktet ingen ting. Kostnadene ved leie består av lønn til personalet, slitasjeavgift, administrasjonsgebyr til SPF og MVA.

  • Ved arrangementer med alkoholservering tilkommer en slitasjeavgift på kr. 650 (inkl. mva.)
  • Ved leie av teknisk utstyr utover én mikrofon eller projektor, tilkommer en teknisk slitasjeavgift på kr. 300 (inkl. mva.)
  • Alt personale innleid fra SPF koster 160 kroner i timen. Dette er det samme for barpersonale, vakter, tekniker og DJ. I tillegg til lønnen over kommer administrasjonsgebyr på 30 % og mva. på 25 %. I helger øker timeslønnen til innleid personale til 170 kroner i timen.

Hva tjener du på det?
Leietaker har mulighet til å ta inngangspenger som uavkortet går til leietaker. I tillegg tilbyr SVFF leietaker overskuddet fra slaget i baren. Under kontraktsmøtet går barpersonalet og arrangør gjennom listen med SVFF sine utsalgspriser for varene i baren, og arrangøren kan bestemme hvilke priser de vil ta. Mellomlegget minus 25% mva går uavkortet til arrangøren.

Vanligvis ligger fortjenesten på mellom 5 og 10 kroner per enhet.

Booking?
Booking skjer gjennom utleieansvarlig, utleie@svff.no.

  • Man må booke senest 2 uker i forveien.
  • Det er 1 ukes avbestillingsfrist.
  • Senest 1 uke før skal man ha kontraktsmøte, dette skal bli initiert av utleieansvarlig.

Man kan også holde av datoer uten endelig booking, man vil da få beskjed og en ukes bestemmelsesfrist hvis andre forespør datoen.

SVFF skal innen 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret ha holdt av datoer til egne arrangementer, etter dette stiller egne arrangementer likt i køen med utleiearrangementer. Før overnevnte datoer forbeholder vi oss førsteretten, men skal prøve å imøtekomme ønsker så godt som mulig.

Hvordan leie U1? Lurer du på noe mer?
Har du ikke fått svar på det du lurte på, eller har du lyst til å booke tid til et arrangement? Send en e-post til vår utleieansvarlig, så kan vi svare deg på dine spørsmål!
Inkluder gjerne følgende opplysninger: Hvilken forening som skal leie, dato og tidspunkt, hvilken type og hvor stort arrangement dere regner med, om dere trenger teknisk utstyr eller DJ, og om dere vil stille med egne edru vakter.
Husk at det lønner seg å være tidlig ute, da det er rift om de beste dagene!