Innkalling til generalforsamling vår 2014

Aktive medlemmer, SVIPPERE og ordinære medlemmer i H.M.D.H.S.’ forening SVFF, samt øvrige inviterte, innkalles herved til ordinær generalforsamling våren 2014. Alle medlemmer i SVFF har stemmerett, forslagsrett, talerett og møterett på Generalforsamlingen (jf. D § 3).

Generalforsamlingen finner sted i U1, Moltke Moes vei 31, 0317, Oslo, lørdag 7. juni. Lokalet åpnes klokken 17.30, og første sak på dagsorden påbegynnes klokken 18.00.

  • Saker til behandling på generalforsamlingen må være foreningens hovedstyre i hende innen fredag 30. mai. Disse kan sendes på mail til nestleder@svff.no (jf. D § 6).
  • Kandidater til hovedstyret må melde seg til valgkomiteen (kanselliet@svff.no) senest fredag 23. mai (jf. D § 6).
  • Saksliste vil være tilgjengelig ved oppslag og på foreningens nettside fra lørdag 31. mai (jf. D § 5).
  • Aktuelle dokumenter i forbindelse med saker på generalforsamling vil være tilgjengelige på foreningens nettside www.svff.no lørdag 31. mai.

Baren holder åpen under generalforsamlingen.

Vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *