Velkommen

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) er en frivillig studentforening som driver kjellerpuben U1 ved det
samfunnsvitenskapelige fakultet på Blindern (Universitetet i Oslo). Kaféen holder åpent hver dag mellom 10:00 og 16:00 og puben hver fredag fra 17:00 til 02:00. I tillegg har vi debatter, quizer og konserter med jevne mellomrom.
For å finne ut mer om hva vi driver med, klikk her!

Husk å følge oss på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube (linken er i menyen til venstre) og å legge til strutsen på Snapchat (SVFFU1)!

Sakspapirer fra tidligere generalforsamlinger finner du her.


Welcome

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) is a voluntary student association that operates the student pub U1 at the faculty of
social sciences at Blindern (University of Oslo). The café is open every day between 10:00 and 16:00 and the pub every Friday from 17:00 to 02:00. We also have debates, quizzes and concerts on a regular basis. To find more about what we are doing, click here!

Remember to follow us on  Facebook, Instagram, Twitter and Youtube (the link is in the sidebar to the left) and add the ostrich on Snapchat (SVFFU1)!

Papers from previous general assemblies can be found here.

 

Strutsen på instagram / The ostrich on instagram:

Kommende arrangementer / Upcoming events: